Microsoft Office Outlook – użytkowanie poczty elektronicznej

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Uczestnicy szkolenia uczą się pracy z programem Outlook, konfigurowania poczty, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej. Dodatkowo uzyskują niezbędną wiedzę pomocną przy zarządzaniu kontaktami, czasem i zadaniami do wykonania.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie prowadzone jest dla osób chcących w łatwy i szybki sposób przyspieszyć swoją pracę z klientem pocztowym jakim jest Outlook. Wiedza zdobyta na kursie sprawdza się na każdym stanowisku pracy biurowej.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

 1. Szybko odbierać, wysyłać i segregować pocztę e-mail.
 2. Założyć swój własny adres e-mail,
 3. Skonfigurować najpopularniejszego klienta pocztowego na osobistym komputerze.
 4. Kontrolować nadchodzące spotkania, zadania i terminy poprzez wykorzystanie modułów kalendarza i zadań.
 5. Przechowywać informacje o telefonach i adresach e-mail oraz adresach omowych wybranych osób.
 6. Tworzyć reguły porządkujące korespondencje.
 7. Zabezpieczać pocztę przed atakami złośliwego oprogramowania

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie do korzystania z poczty elektronicznej:

 1. Zastosowanie poczty elektronicznej
 2. Zapoznanie się z wyglądem i funkcjami programu
 3. Paski menu i narzędziowe
 4. Foldery poczty
  1. Skrzynka odbiorcza
  2. Skrzynka nadawcza
  3. Tworzenie własnej struktury i folderów
  4. Problem wiadomości śmieci
 5. Kategoryzacja poczty

II. Kalendarz:

 1. Zastosowanie kalendarza
 2. Stosowanie widoków
 3. Uwzględnianie terminów
 4. Współdzielenie kalendarzy
 5. Delegowanie zadań i zarządzanie obcymi kalendarzami

III. Kontakty:

 1. Dodawanie nowej osoby
 2. Przesyłanie wizytówki
 3. Podział na grupy
 4. Przeslanie wizytówki jako vCard
 5. Wyszukiwanie kontaktów
 6. Eksport i import danych

IV. Zadania:

 1. Jak korzystać z zadań w Microsoft Outlook
 2. Co daje kategoryzacja
 3. Delegowanie zadań
 4. Stosowanie filtrów

V. Notatki:

 1. Jak wykorzystać moduł notatek do zapamiętania bieżących spraw
 2. Podział na grupy ważności
 3. Notatki na pulpicie
 4. Dostosowanie widoku

VI. Konfigurowanie poczty:

 1. Zakładanie własnego konta e-mail
 2. Co daje nam SMTP i POP3
 3. Posiadanie kilku kont na jednym komputerze
 4. Tworzenie podpisu osobistego
 5. Ustawienie automatycznego odbierania
 6. Co zrobił aby Outlook zachowywał wiadomości na serwerze
 7. Archiwizacja starych wiadomości

VII. Tworzenie reguł i alertów:

 1. Reguły – sposób na uprzyjemnienie i przyspieszenie pracy z pocztą
 2. Przenoszenie wiadomości do określonego nadawcy do wybranych folderów
 3. Walka ze spamem
 4. Autoodpowiedź
Powrót do góry