PEŁNIENIE FUNKCJI IOD

Outsourcing Funkcji Inspektora Ochrony Danych

Oferowana przez nas usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych jest rozwiązaniem dla podmiotów, które chcą otrzymać kompleksowe wsparcie doświadczonych ekspertów w stałym i skutecznym nadzorze procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji.

Usługa zewnętrznego inspektora ochrony danych to skuteczne narzędzie wsparcia specjalistów w utrzymaniu procesów związanych z ochroną danych osobowych.

W ramach współpracy wydelegowany inspektor ochrony danych będzie realizował następujące kwestie:

  1. Informował na bieżąco o obowiązkach spoczywających na Administratorze danych osobowych/Podmiocie przetwarzającym i Pracownikach w związku z przepisami o ochronie danych osobowych.
  2. Monitorował przestrzeganie zapisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.
  3. Udzielał konsultacji w projektach wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i przy tworzeniu mechanizmów domyślnej ochrony danych.
  4. Dokonywał szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych celem podniesienia ich świadomości w dziedzinie ochrony danych osobowych.
  5. Kontaktował się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym redagowanie odpowiedzi na skargi i wnioski osób, których dane dotyczą oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
  6. Udzielał na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  7. Współpracował z Administratorem Systemu Informatycznego (Informatykiem) w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którymprzetwarzane są dane osobowe.
  8. Doradzał w zakresie wprowadzania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych.
  9. Opracowywał lub opiniował umowy, klauzule, instrukcje, regulaminy lub inne dokumenty w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Każdorazowo szczegółowy zakres ustalamy indywidualnie według potrzeb Klienta.

Zapytaj o szczegóły

Powrót do góry