Katarzyna Banaszczak

Katarzyna Banaszczak

Certyfikowany Coach ICC. Absolwentka studiów magisterskich, dziennych z zakresu matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, a także studiów podyplomowych Zastosowania Informatyki, Coaching i mentoring w biznesie na Politechnice Łódzkiej oraz Zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi.Posiada licencję Ministra Skarbu Państwa uprawniającą do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ma osiem lat doświadczeń na stanowisku naczelnika wydziału zarządzającego 10 szkołami i placówkami oświatowymi w jednostce samorządu terytorialnego, a także cztery lata pracy jako członek rady nadzorczej spółki z o.o. Biegle posługuje się przepisami prawa oświatowego i przepisami regulującymi finanse publiczne. Ma 4 letnie doświadczenie w koordynacji projektów unijnych, a także doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych i szkoleniowych dyrektorów różnych jednostek organizacyjnych. Charakteryzuje ją analityczne, systemowe myślenie, sprawność organizacyjna i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Prowadzi sesje coachingowe w obszarach Life coachingu, Coachingu kariery oraz Business coachingu, a także szkolenia z zakresu szeroko rozumianych kompetencji miękkich (m.in. dotyczące motywacji, komunikacji, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie ze stresem, formułowania celów) czy budowania wizerunku firmy. Posiada Certificate of Training Extended DISC upoważniający do wykonywania Analizy behawioralnej Extendend DISC oraz interpretowania otrzymanych wyników.

 

Powrót do góry