Karolina Golba

Karolina Golba

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo Europejskie. Od 1997 roku czynna zawodowo, a od 1998 praktyk w dziedzinie prawa celnego, zajmująca stanowisko Kierownika Działu Celnego. Ponadto czynny wykładowca przedmiotów zawodowych. Decyzją Dyrektora Izby Celnej uzyskała wpis na listę agentów celnych. Posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów oraz obrotem towarowym. Na bieżąco zajmuje się dokonywaniem odpraw celnych, legalizowaniem dokumentów, uczestnictwem w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed organami celnymi w Polsce i na terenie Niemiec. Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, deklaracji INTRASTAT w teorii i w praktyce. Obecnie oczekuje na zaprzysiężenie przed Prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu i wpisanie na listę biegłych sądowych z dziedziny „Przedsiębiorstwo”, specjalność „sprawy celne”.

Powrót do góry