Wdrożenie systemu kontroli zarządczej

Oferujemy Państwu usługę wdrożenia systemu kontroli zarządczej, polegającą na opracowaniu stosownych dokumentów formalno - prawnych dopasowanych do potrzeb jednostki czy Urzędu oraz szkolenie/warsztaty dla kadry pracowniczej.

Zakres usługi:

Etap I - Diagnoza funkcjonowania kontroli zarządczej (analiza zgodności z prawem i kompletności regulacji obowiązujących).

Etap II - Opracowanie dokumentacji formalno - prawnej kontroli zarządczej:

  1. Regulamin kontroli zarządczej
  2. Plan działalności
  3. Wzór sprawozdania z realizacji planu
  4. Rejestr ryzyk
  5. Mapa ryzyk
  6. Ankieta samooceny
  7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
  8. Inne dokumenty i formularze ściśle powiązane z kontrola zarządczą

Etap III - Przeszkolenie pracowników.

Proces wdrożeniowy jest „szyty na miarę” i przystosowany do struktury organizacyjnej Zamawiającego. Nie tworzymy zbędnych kilkuset-stronnicowych dokumentów. Proponujemy rozwiązania konkretne i sprawdzone.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest m.in. wielkością firmy czy instytucji oraz poziomu skomplikowania wdrożonych rozwiązań.

Zapytaj o szczegóły

Powrót do góry