Audyt RODO ochrony danych osobowych

Oferujemy Państwu przegląd systemów ochrony danych osobowych, którego celem jest zbadanie zgodności działania Państwa firmy lub instytucji z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Na zakończenie usługi, sporządzony zostaje dla Państwa poufny raport, którego wnioski pozwolą  na zidentyfikowanie uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych. Raport zawiera również rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych.

Etapy audytu:

Etap I - Diagnoza wstępna.

Etap II - Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych:

  1. Analiza zasad gromadzenia i uaktualniania danych.

Etap III - Określenie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe:

  1. Weryfikacja wypełnienia wymogów bezpieczeństwa dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (zgodnie z wymogami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
  2. Ocena zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych;
  3. Sprawdzenie poprawności zarządzania systemem informatycznym, w którym są przetwarzane dane osobowe;
  4. Analiza poprawności działania systemów przetwarzania danych osobowych;
  5. Ocena procedur udostępniania danych osobowych.

Etap IV - Sprawdzanie kompletności dokumentacji pod kątem przepisów:

  1. Sprawdzanie przyjętej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
  2. Ocena zasad postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
  3. Sprawdzenie działań związanych z polityką szkoleń i dopuszczenia osób do danych osobowych
  4. Weryfikacja wypełnienia obowiązku informacyjnego - poprawności klauzul informacyjnych i oświadczeń na formularzach do zbierania danych osobowych.

Etap V - Sprawdzanie aplikacji i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.

Etap VI - Przygotowanie raportu końcowego.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest m.in. wielkością firmy czy instytucji oraz poziomu skomplikowania wdrożonych rozwiązań.

Zapytaj o szczegóły

Powrót do góry