Wdrożenie systemu ISO

Oferujemy pomoc w przygotowaniu organizacji do wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnych z wymaganiami norm ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2016), ISO 14001 (PN-EN ISO 14001:2016), ISO 18001 (PN-N 18001:2004. Pomagamy w przystosowaniu SZJ oraz SZŚ do wymagań znowelizowanych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Zakres naszych prac obejmuje również wsparcie w integracji ww. systemów zarządzania. Bierzemy udział w stworzeniu systemu adekwatnego do konkretnego przedsiębiorstwa, „szytego” na miarę Państwa potrzeb, bez zbędnych komplikacji i nadmiernego rozbudowania dokumentacji. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości w interpretacji wymagań normy, przeszkolimy pracowników i nauczymy w jaki sposób wykorzystać potencjał jaki oferują systemy zarządzania jakością aby osiągnąć sukces.

Nasze działania obejmują przede wszystkim:

  1. Audyt wstępny organizacji mający na celu jej poznanie, określenie zakresu prac.
  2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu.
  3. Pomoc w usystematyzowaniu procesów i wzajemnych powiązań pomiędzy nimi.
  4. Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji systemowej.
  5. Przeszkolenie pracowników z zakresu wdrażanego systemu.
  6. Pomoc i/lub przeprowadzenie audytów wewnętrznych.
  7. Przygotowanie firmy do procesu certyfikacji.

Szczegółową ofertę przygotowujemy na prośbę Klienta.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest m.in. wielkością firmy czy instytucji oraz poziomu skomplikowania wdrożonych rozwiązań.

Zapytaj o szczegóły

Powrót do góry