Małgorzata Jaśkiewicz

Małgorzata Jaśkiewicz

Adwokat, Wspólnik Kancelarii Jaśkiewicz, Papierska Kancelaria Adwokacka. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech (Università degli Studi di Padova). Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Na co dzień doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym przy realizacji projektów z różnych dziedzin. Prowadzi również liczne postępowania sądowe i administracyjne. Teoretyczną wiedzę prawną, w sposób zrozumiały i przyjemny przedstawia uczestnikom swoich wykładów i szkoleń, w czasie których porusza wiele praktycznych zagadnień. Prawo nie musi być trudne, prawo trzeba zrozumieć, a wykłady z Małgorzatą Jaśkiewicz niewątpliwie będą w tym pomocne, o czym świadczą liczne pozytywne komentarze uczestników.

Powrót do góry