Zarządzanie zespołem

Dlaczego warto skorzystac z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest podniesienie efektywnosci zarządzania zespołem, rozumianej jako:

 1. Mozliwości celowego regulowania jakosci I ilości wykonywanej pracy
 2. Optymalizacji podziału czasu na zarządzanie zespołem I inne obowiązki
 3. Uzyskiwanie efektywnoci przy jak najmniejszych kosztach osobistych osoby zarządzającej.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie jest skierowane dla menedżerów, osób zarządzających projektami w organizacjach oraz osób dedykowanych w przyszłości na stanowiska kierownicze.

Program szkolenia:

I. Kierownik a lider (różnice):

 1. Content vs kontekst
 2. Ćwiczenie – Mój wzór – lider/kierownik
 3. Johari window (obszary wiedzy i niewiedzy)

II. Clinch.

III. Przywództwo:

 1. Ruth con (team center interaction)
 2. Ćwiczenie (ja, zespół, biznes)

IV. Preferencje:

 1. Wprowadzenie
 2. Ćwiczenie - podział na grupy (mocne strony, czego nie lubisz, jakie mogą być problemy w kontaktach z innymi)
 3. Wybór zadań dla grupy (co, komu, na którym etapie projektu)

V. Etapy rozwoju pracownika:

 1. Ćwiczenia

VI. Efektywność i delegowanie:

 1. Zarządzanie sobą w czasie
 2. Bariery w delegowaniu (ćwiczenie dla grupy)
 3. Strefa komfortu
 4. Ćwiczenia w grupach
 5. Matryca Einsenhowera
 6. GRA zespołowa

VII. Informacja zwrotna (zasady):

 1. Ćwiczenia praktyczne (informacja zwrotna)

VIII. Ocena roczna:

 1. Po co oceniamy?
 2. Jej wpływ na motywację?

IX. Podsumowanie.

Powrót do góry