Transfer danych do Wielkiej Brytanii po brexicie.

Transfer danych do Wielkiej Brytanii po brexicie.

Brexit wiąże się z szeregiem zmian nie tylko dla mieszkańców i przedsiębiorców Wielkiej Brytanii, ale też innych państw europejskich. Wynegocjowano, że okres przejściowy dotyczący przekazywania danych osobowych do tego kraju będzie trwał aż do 1 lipca 2021. Pojawia się jednak pytanie, o czym trzeba pamiętać i jakie warunki spełnić, aby przekazywać dane po tej dacie.

Aktualna sytuacja

Do 1 lipca 2021r. nic się w zakresie przekazywania danych do Wielkiej Brytanii nie zmienia. Kraj ten traktowany jest na takich samych zasadach jak państwa członkowskie Unii Europejskiej. Oznacza to, że przez jeszcze kilka miesięcy dane można przekazywać, bazując na dotychczasowych zasadach. Jeśli więc polska firma wysyła dane do brytyjskiego przedsiębiorstwa, niezbędne jest podpisanie stosownej umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych. Umowa taka musi być zgodna z zapisami artykułu 28 ustawy o RODO. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekazywać dane odrębnego administratorowi. Aby jednak było to możliwe, niezbędna jest odpowiednia podstawa prawna. Co ważne, w takiej sytuacji nie jest konieczne podpisywanie porozumienia regulujące zasady, na jakich mają być udostępniane dane.

Zmiany po okresie przejściowym

Jak dotąd nie wiadomo dokładnie, jakim zasadom będzie podlegał transfer danych do Wielkiej Brytanii, kiedy zakończy się okres przejściowy w tym zakresie. Ważne jest jednak to, że Komisja Europejska jasno wskazała, iż niezbędne jest rozpoczęcie procedury mającej na celu uznanie Wielkiej Brytanii za państwo spełniające wymagany poziom ochrony, jeśli chodzi o gromadzone i przetwarzane dane osobowe. Oczywiście nikt nie daje gwarancji, że taka procedura zostanie uruchomiona, a także jaki efekt finalnie przyniesie.

Aby więc uniknąć ewentualnych problemów, warto przygotować się do zmian wcześniej. Zaleca się rozpoczęcie prac mających na celu zawarcie dodatkowej umowy, która sprawi, że transfer danych – już po 1 lipca 2021r. – nadal będzie odbywał się zgodnie z prawem. Koniecznie trzeba też na bieżąco śledzić zmiany w tym zakresie i elastycznie na nie reagować. Nawet brak decyzji Komisji Europejskiej nie sprawi, że transfer danych stanie się niemożliwe. Trzeba będzie jednak spełnić szereg wymogów, aby mogło do niego dochodzić. I tak na przykład dane będzie można przekazywać, gdy będą one niezbędne do tego, aby wykonać umowę czy zacząć stosować środki przed umowne.

Na ten moment transfer danych do Wielkiej Brytanii nie uległ zmianie. Należy jednak liczyć się z tym, że po okresie przejściowym, który kończy się 1 lipca 2021r. sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej.

 Monika Zygmunt - Jakuć (Inspektor Ochrony Danych)

Podziel się

Napisz do nas

Powrót do góry