Zaawansowana praca z programem Microsoft Word wraz z wykorzystaniem elementów programu Microsoft Outlook

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest pokazanie możliwości wykorzystania programu Microsoft Word na przykładach z życia wziętych. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności śledzenia zmian w przesyłanych pomiędzy komputerami wersjach dokumentu, porównywania dokumentów między sobą, wykorzystywania ujednoliconych formularzy w celu tworzenia ankiet i rozsyłania spersonalizowanych treści przy pomocy narzędzia korespondencji seryjnej. Szkolenie prosty i przystępny sposób przeprowadza użytkownika przez proces tworzenia i korzystania z konta klienta pocztowego programu Microsoft Word.

Dla kogo adresowane jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest dla Pracowników którzy pracują już w środowisku programu Microsoft Word, a którzy chcą poszerzyć spektrum wykorzystywanych opcji w programie, współdzielić i śledzić zmiany w dokumentach, a także wykorzystywać program Microsoft Word do rozsyłania spersonalizowanych treści.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedze z zakresu:

 1. umiejętność sprawnego zarządzania wersjami dokumentu, poprzez wykorzystanie komentarzy i zmian wprowadzone przez innych użytkowników dokumentu,
 2. porównywania i scalania dużych dokumentów z możliwością lokalizacji wprowadzonych zmian,
 3. wykorzystanie nowoczesnego narzędzia do wspomagania obiegu informacji,
 4. przygotowywanie ankiet w postaci formularzy upraszczających zbieranie informacji,
 5. umiejętność konfiguracji poczty email na własnym komputerze przy pomocy programu Microsoft Outlook,
 6. drukowanie kopert i listów oraz wysyłać wiadomości email do dużej grupy osób jednocześnie, z zachowanie odpowiednich form i zwrotów grzecznościowych,
 7. zastosowanie style do formatowania czcionki i akapitu,
 8. wykorzystanie automatycznych spisów: treści, grafiki, wykresów w tworzonych dokumentach
 9. dzielenie dokumentu na sekcje, co pozwoli zastosować osobne formatowanie do każdej części dokumentu.

Program szkolenia

I. Wstęp i powtórzenie niezbędnych informacji w sprawnym posługiwaniu się programem Microsoft Word:

II. Wstęp i powtórzenie niezbędnych informacji w sprawnym posługiwaniu się programem Microsoft Word:

 1. Śledzenie zmian w dokumencie
  1. Śledzenie zmian podczas edytowania
  2. Wyłączanie opcji śledzenia zmian
  3. Zmienianie wyglądu prześledzonych zmian
 2. Wstawianie i wyświetlanie komentarzy
  1. Wstawianie komentarzy
  2. Pokazywanie i ukrywanie komentarzy
  3. Usuwanie komentarzy
  4. Zmienianie wyglądu prześledzonych komentarzy
 3. Zabezpieczanie dokumentu
  1. Zabezpieczenie dokumentu hasłem
  2. Zabezpieczanie przed edycją i zmianami formatowania
 4. Usuwanie informacji osobistych lub ukrytych
 5. Wysyłanie dokumentu do przeglądu pocztą elektroniczną
 6. Porównywanie i scalanie dokumentów

III. Tworzenie dokumentów WWW:

 1. Tworzenie i modyfikacja dokumentów WWW
  1. Podgląd wyglądu dokumentu Worda jako strony internetowej
  2. Konwersja istniejącego dokumentu Worda na stronę WWW
 2. Hiperłącza
  1. Wstawianie hiperłącza
  2. Określanie sposobu wyświetlania strony połączonej linkiem
  3. Modyfikowanie hiperłącza
 3. Wykorzystanie dokumentów Worda w Internecie (wersja 2010)
  1. Tworzenie dokumentów Worda bez zainstalowanego oprogramowania na komputerze
  2. Przechowywanie dokumentów w Internecie przy pomocy usługi SkyDrive
  3. Zarządzanie dostępem do plików umieszczonych w Internecie przy pomocy usługi SkyDrive
  4. Tworzenie blogu przy pomocy dokumentów programu Word

IV. Wykorzystanie formularzy:

 1. Tworzenie formularza
  1. Wpisywanie informacji niezmiennych
  2. Wstawianie i określanie właściwości różnych typów pól formularza
 2. Modyfikowanie formularza
  1. Zmiana domyślnego formatowania formularza
  2. Wstawienie elementów graficznych
 3. Zmiana właściwości pól
 4. Zabezpieczanie formularza
 5. Użycie formularzy
  1. Testowanie przygotowanego formularza
  2. Wydruk i rozesłanie formularzy

V. Korespondencja seryjna i etykiety adresowe:

 1. Zastosowanie korespondencji seryjnej
 2. Określenie i sposób wyświetlania listu
  1. Rozpoczęcie edycji od dokumentu aktualnie używanego
  2. Rozpoczęcie edycji od szablonu
  3. Rozpoczęcie edycji od dowolnego istniejącego dokumentu
 3. Określenie zmiennych elementów w korespondencji seryjnej
  1. Tworzenie lub lokalizacja źródła danych zmiennych
  2. Wybór listy adresatów
 4. Redagowanie listu
  1. Pisanie treści niezmiennej
  2. Wstawianie pól korespondencji seryjnej
 5. Przeglądanie i dostosowywanie poszczególnych listów
  1. Przeglądanie poszczególnych listów
  2. Dokonywanie końcowych ustawień listy odbiorców
 6. Scalanie listów
  1. Personalizacja poszczególnych listów
  2. Drukowanie listów
  3. Zapisywanie scalonych listów
 7. Przygotowanie i wydruk pojedynczych etykiet adresowych oraz koperty na listy
  1. Dołączenie informacji do kopert lub etykiet
  2. Dostosowywanie kopert i etykiet
  3. Drukowanie lub zapisywanie kopert i etykiet

VI. Konfiguracja i wykorzystanie programu Microsoft Outlook:

 1. Typu sposobów konfiguracji konta email
 2. Konfiguracja konta email w programie Microsoft Outlook
 3. Organizacja maili w ramach konta
  1. Tworzenie katalogów przechowujących wiadomości
  2. Przenoszenie historycznych wiadomości do folderów
  3. Tworzenie reguł dla nowych wiadomości
 4. Organizacja kontaktów
  1. Tworzenie kontaktów
  2. Wysyłanie kontaktów w wiadomości
  3. Tworzenie list kontaktów
 5. Organizacja czasu pracy przy pomocy programu Microsoft Outlook
  1. Wykorzystanie flag monitorujących
  2. Wykorzystanie kalendarzy
  3. Tworzenie zadań
  4. Przypomnienia

VII. Zarządzanie długimi dokumentami:

 1. Wstawianie zakładek i odsyłaczy
  1. Użycie zakładek
  2. Użycie odsyłaczy do elementów dokumentu
 2. Wstawianie automatycznego numerowania stron
 3. Wstawianie przypisów dolnych i końcowych
  1. Dodawanie przypisów dolnych lub przypisów końcowych
  2. Zmienianie położenia przypisów
  3. Wyświetlanie i drukowanie przypisów
  4. Konwertowanie przypisów dolnych na końcowe i odwrotnie
  5. Numerowanie przypisów
 4. Tworzenie i modyfikacja spisów
  1. Tworzenie spisu treści
  2. Tworzenie spisu ilustracji
  3. Zmiana wyglądu spisów
  4. Aktualizacja spisów
  5. Usuwanie spisów
 5. Generowanie i edycja indeksu
  1. Oznaczenie haseł indeksu
  2. Wstawianie indeksu
  3. Zmiana wyglądu indeksu
  4. Usuwanie indeksu
 6. Podsumowanie dokumentu
  1. Właściwości dokumentu
  2. Statystyka tekstu
  3. Autopodsumowanie dokumentu
Powrót do góry