Trening asertywności

Trening asertywności – radzenie sobie z konfliktami 

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest poznanie dynamiki konfliktu, rozpoznawanie własnych sposobów zachowania w sytuacjach konfliktowych oraz:

 1. Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty konfliktu.
 2. Wypracowania adekwatnych do celów firmy sposobów radzenia sobie z konfliktami
 3. Doskonalenie umiejętności stawiania granic w sytuacjach interpersonalnych
 4. Doskonalenie umiejętności zastosowania techniki mediacji i negocjacji.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie w głównej mierze kierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników wszystkich komórek organizacyjnych w organizacji.

Program szkolenia:

I. Czym jest konflikt:

 1. Teoria konfliktu
 2. Skąd się biorą konflikty
 3. Poziomy i przebieg konfliktu
 4. Typy zachowań uczestników konfliktu
 5. Rodzaje konfliktów w organizacji
 6. Twórczy potencjał konfliktów

II. Rozwiązywanie konfliktów:

 1. Umiejętności psychospołeczne pomocne w rozwiązywaniu konfliktów
 2. Rola postrzegania i interpretacji w rozwiązywaniu konfliktów
 3. Style komunikacji
 4. Typy postaw interpersonalnych
 5. Różne strategie rozwiązywania konfliktów

III. Asertywność w konflikcie:

 1. Nieporozumienia wokół pojęcia „asertywność”
 2. Prawa asertywności oraz wpływ z ich korzystania na radzenie sobie z konfliktami
 3. Obrona własnego terytorium psychicznego
 4. Asertywna reakcja na poczucie krzywdy lub winy w konflikcie
 5. Asertywna reakcja na poczucie krzywdy lub winy w konflikcie
 6. Obrona własnych opinii i przekonań
 7. Krytyka konstruktywna
 8. Koncentracja na rozwiązaniach
 9. Pozytywne informacje zwrotne
 10. Asertywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych

IV. Mediacje:

 1. Specyfika mediacji w życiu zawodowym
 2. Rola mediatora
 3. Zasady mediacji
 4. Alternatywy w mediacji

V. Negocjacje:

 1. Proces negocjacji i jego etapy
 2. Charakterystyka stylu miękkiego i twardego opartego na zasadach
 3. Zasady stylu rzeczowego – zachowania stanowcze, partnerskie, zorientowane na rozwiązywanie problemu.
Powrót do góry