Techniki radzenia sobie ze stresem

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz zachowaniem wewnętrznej równowagi jako jednej z najbardziej pożądanych sprawności życiowych, zważywszy na oszałamiające tempo funkcjonowania we współczesnym świecie. Pomimo tego, że ludzi różnią się wrodzonymi predyspozycjami w zakresie odporności na stres (uwarunkowania genetyczne) - to jednak umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresogennych) można w dużej mierze wyćwiczyć lub usprawnić.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Dla każdego kto chce nabyć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wypracować wiedzę i metodologię radzenia sobie ze stresem negatywnym oraz wzmocnić pozytywne nastawienie do siebie i nauczyć się radzić ze stresem.

Program szkolenia:

I. Stres w miejscu pracy:

 1. Definicja pojęcia „stres”.
 2. Poziomy stresu.
 3. Źródła i przyczyny stresu.
 4. Sytuacje stresujące.
 5. Spirala stresu.

II. Po co nam stres?

 1. Stres pozytywny i negatywny.
 2. Jak znaleźć pozytywy w trudnych sytuacjach ( ile zależny od naszego patrzenia na świat).
 3. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 4. Oznaki stresu w poszczególnych sferach – myślenia, zachowania, emocji i ciała.
 5. Konsekwencje długotrwałego stresu.
 6. Interakcyjny model stresu.

III. Bariery komunikacyjne:

 1. Komunikaty jednostronne i dwustronne.
 2. Zachowania oparte na emocjach.
 3. Komunikaty emocjonalne i racjonalne.
 4. Bariery komunikacyjne jako jedne z głównych źródeł stresu.
 5. Komunikacja i jej znaczenie w powstawaniu i redukowaniu stresu.

IV. Bądź swoim osobistym strażakiem - czyli prewencja w życiu menedżera (techniki odbudowywania i wzmacniania osobistych zasobów):

 1. Zasady życia przeciwdziałającego stresowi.
 2. Prewencja.
 3. Prawdy i mity dotyczące stresu.
 4. Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka, pomocne w radzeniu sobie ze stresem.
 5. Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem (ćwiczenia).

V. Asertywność w sytuacjach stresowych:

 1. Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia)
 2. Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne)
 3. Czynniki hamujące asertywność
 4. Asertywność w kontaktach z klientami i współpracownikami.
 5. Wybrane techniki asertywności.
 6. Wzmacnianie motywacji do rozwijania asertywności.
 7. Rozpoznanie obszarów interakcji społecznych, w których osoba zachowuje się asertywnie i nieasertywnie.

VI. Motywacja i rozwijanie właściwej postawy asertywnej:

 1. Budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie,
 2. Życie w zgodzie ze swoimi wartościami,
 3. Wytyczanie realistycznych celów,
 4. Dbanie o siebie, kontakt ze swoimi uczuciami,
 5. Rozwijanie samokontroli,
 6. Wzmacnianie umiejętności wyboru.
Powrót do góry