Rekrutacja i selekcja pracowników

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Szkolenie to aktywny warsztat, podczas którego przekazywane są praktyczne techniki prowadzenia rozmów. Odpowiednia ilość wiedzy i duża liczba ćwiczeń dają uczestnikom realną szansę rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Wiedza o psychologicznych czynnikach wpływających na proces rekrutacji stanowi kluczowy element procesu doboru pracowników. Dobrze dobrany zespół decyduje bardzo często o powodzeniu w biznesie. Wiedza i umiejętności zdobyte na tym szkoleniu znacząco wpłyną na łatwość i lekkość w prowadzeniu rozmów, co podniesie efektywność procesu rekrutacji. Zarówno początkujący rekruterzy, jak i osoby z doświadczeniem, znajdą tutaj coś dla siebie.

Dla kogo przygotowane jest to szkolenie?

 1. Dla początkujących rekruterów, którzy chcą przygotować się do samodzielnego prowadzenia rekrutacji
 2. Dla specjalistów posiadających pewne doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę
 3. Dla kierowników, którzy prowadzą procesy rekrutacyjne i potrzebują merytorycznego wsparcia swoich działań
 4. Dla właścicieli firm, którzy samodzielnie rekrutują swoich pracowników

Program szkolenia:

I. Budowanie profilu idealnego kandydata z perspektywy oczekiwanych efektów jego pracy:

 1. Profil kompetencyjny – rola kompetencji w zzl;
 2. Kompetencyjny opis stanowiska pracy;

II. Definicja i przebieg procesu rekrutacji:

 1. Skuteczna rekrutacja, narzędzia, metody, źródła pozyskiwania kandydatów;
 2. Selekcja – etap weryfikacji kwalifikacji i kompetencji kandydatów;

III. Tworzenie listy pożądanych na stanowisku zachowań.

IV. Rodzaje pytań i błędy w ich zadawaniu.

V. Model S.T.A.R.

VI. Budowanie pytań badających zachowania.

VII. Cele i metody prowadzenia wywiadu telefonicznego.

VII. Cele i metody prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

IX. Assessment Center – najskuteczniejsza z metod selekcji:

 1. Przykładowe ćwiczenia
 2. Przygotowanie asesorów

X. Czynniki psychologiczne wpływające na proces oceny kandydatów:

 1. Czynniki zwiększające trafność rekrutacji.
 2. Czynniki zmniejszające trafność rekrutacji.
 3. Błędy w procesie oceny oraz sposoby ich unikania

XI. Odegranie rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o pytania wypracowane na szkoleniu.

XII. Adaptacja – jak efektywnie wdrożyć do pracy?

Powrót do góry