Prawo pracy dla menagerów

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i mechanizmów działania w prawie pracy, niezbędnych do zarządzania podległym zespołem.

Dzięki udziałowi w szkoleniu mają:

 1. Nabyć wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem prawnym w obszarze prawa pracy.
 2. Przyswoić podstawowe mechanizmy i reguły prawa pracy.
 3. Nabyć umiejętności zarządzania pracownikami zgodnie z wymogami otoczenia prawnego.

Komu dedykowane jest to szkolenie?

 1. Kadrze zarządzającej i kierowniczej.
 2. Osobom przygotowującym się do objęcia funkcji kierowniczych.
 3. Pracownikom działów Kadr, HR.

Program szkolenia:

I. Podstawowe zagadnienia prawa pracy:

 1. Zasady prawa pracy
 2. Stosunek pracy a stosunek cywilny

II. Zatrudnienie:

 1. Rodzaje umów o pracę
  1. Umowa na czas próbny
  2. Umowa na czas określony
  3. Umowa na czas nieokreślny
  4. Umowa na zastępstwo
  5. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
 2. Rekrutacja zgodna z prawem – o co można pytać na rozmowie kwalifikacyjnej
 3. Adaptacja a prawo pracy – obowiązki Menagera
 4. Elastyczna forma zatrudnienia (korzyści i zagrożenia)

III. Czas pracy:

 1. Normy czasu pracy
 2. Urlopy – kiedy udzielić, kiedy odmówić urlopu na żądanie, konsekwencje przerwania urlopu).
 3. Zwolnienie lekarskie – konsekwencje finansowe dla firmy
 4. Nadgodziny – uregulowania prawa
 5. Praca w weekendy oraz święta

IV. Kary porządkowe:

 1. Rodzaje kar porządkowych
  1. Upomnienie
  2. Nagana
  3. Kara pieniężna
 2. Jak i kiedy je stosować
 3. Konsekwencje zastosowania kar porządkowych

V. Rozwiązanie stosunku pracy:

 1. Rozwiązanie stosunku pracy
 2. Przygotowanie się do rozwiązania umowy
 3. Powody rozwiązania umowy
  1. Obowiązki związane z zakończeniem stosunku pracy
  2. Kiedy należy podać powody a kiedy nie
  3. Powody stanowiące podstawę rozwiązania umowy na czas nieokreślony

 VI. Mobbing:

 1. Definicja i podstawowe regulacje.
 2. Rodzaje mobbingu.
 3. Interpretacja zachowań
 4. Jak chronić firmę przed oskarżeniem o mobbing.
Powrót do góry