Podstawy pracy z programem Microsoft Word

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest pokazanie możliwości wykorzystania programu Microsoft Word na przykładach z życia wziętych. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności sprawnego poruszania się w środowisku programu Microsoft Word, oraz wykorzystywania bogactwa opcji do wprowadzania, edycji i przetwarzania danych, gromadzonych w postaci dokumentów tekstowych

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest dla osób, którzy rozpoczynają pracę z programem Microsoft Word, bądź korzystają z programu w niewielkim stopniu. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, których stanowisko pracy wymaga tworzenia, edytowania i świadomego korzystania z programu do edycji dokumentów tekstowych.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu nabędą umiejętności:

 1. sprawnego poruszania się w środowisku edytora tekstu i prezentować tekst na ekranie przy pomocy odpowiedniego widoku,
 2. otwierania, zapisywania i zamykania plików,
 3. zwiększenie czytelność prezentowanych na ekranie informacji poprzez formatowanie:
  1. Czcionki,
  2. Akapitu,
  3. Styli.
 4. wykorzystywania tabel i kolumny do usystematyzowanego prezentowania danych na ekranie,
 5. doborui edycja grafiki w celu zwiększenia atrakcyjności prezentowanych informacji,
 6. przygotowania i druku dokumentów.

Program szkolenia:

I. Podstawy pracy z programem Microsoft Word:

 1. Zastosowanie programu Microsoft Word
 2. Rozpoczęcie i zakończenie pracy z edytorem tekstu
 3. Środowisko pracy programu i nawigacja w nim
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Opis interfejsu
 4. Tworzenie, zapisywanie i zamykanie dokumentów
  1. Uruchomienie programu
  2. Tworzenie nowego skoroszytu
  3. Zapisywanie pliku
  4. Zamykanie aplikacji
 5. Otwieranie i przeglądanie istniejących dokumentów
  1. Otwieranie i przeglądanie jednego/kilku dokumentów
  2. Poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami
 6. Widoki
  1. Wybór odpowiedniego widoku do pracy
  2. Zmiana widoku dokumentu
  3. Zmiana skali powiększenia
 7. Wykorzystanie funkcji Pomoc

II. Praca z tekstem:

 1. Wprowadzanie i edycja danych
  1. Wprowadzanie tekstu
  2. Wpisywanie znaków specjalnych i symboli
  3. Podgląd znaków specjalnych w dokumencie
 2. Metody zaznaczania tekstu
 3. Zmiana lokalizacji fragmentów tekstu
  1. Kopiowanie i wklejanie tekstu w ramach jednego lub wielu dokumentów
  2. Przenoszenie tekstu w ramach jednego lub wielu dokumentów
  3. Usuwanie tekstu
 4. Edycja danych
  1. Wstawianie nowych znaków i słów
  2. Zastępowanie istniejących znaków i słów
  3. Cofanie i wykonywanie ponownie poleceń
 5. Znajdowanie i zastępowanie tekstu
  1. Wyszukiwanie fragmentu tekstu
  2. Zamiana słów
 6. Sprawdzanie poprawności i pisowni
  1. Sprawdzanie pisowni i gramatyki
  2. Opcje autokorekty
  3. Znajdowanie najbardziej pasujących słów
  4. Dodawanie wyrazów do słownika i zarządzanie słownikiem poprawnych wyrazów

III. Zmiana wyglądu tekstu i akapitu:

 1. Formatowanie tekstu
  1. Ustawienia czcionki
  2. Ustawienia wielkości liter w tekście
  3. Dzielenie wyrazów
  4. Kopiowanie formatowania
 2. Formatowanie akapitu
  1. Znaki formatowania
  2. Przyciski formatowania akapitu
  3. Wcięcia akapitu
  4. Odstępy między wierszami i akapitami
  5. Wyrównanie tekstu
  6. Obramowanie akapitu
  7. Podział wiersza i strony
  8. Tabulatory
 3. Tworzenie i modyfikacja list
  1. Punktory i listy numerowane
  2. Listy wielopoziomowe
  3. Zmiana znaków wypunktowania
 4. Wykorzystanie styli do określenia wyglądu znaku i akapitu
  1. Definicja stylu
  2. Tworzenie nowego stylu
  3. Modyfikacja istniejącego stylu
  4. Usuwanie stylu

IV. Prezentowanie informacji w tabelach i kolumnach:

 1. Tworzenie i modyfikacja tabeli
  1. Tworzenie tabeli
  2. Wprowadzenie i edycja tekstu
  3. Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli
  4. Dodawanie i usuwanie wierszy, kolumn i komórek
  5. Zmiana parametrów całości lub części tabeli
  6. Sortowanie tabeli
  7. Wybór stylu obramowania
  8. Wprowadzenie cieniowania komórek tabeli
  9. Powtarzanie nagłówka tabeli na kolejnych stronach
  10. Dodawanie i zmienianie podpisów tabeli
  11. Autoformatowanie tabeli
 2. Operacje wykonywane na danych tabeli
 3. Wstawianie tekstu przed tabelą
 4. Formatowanie tekstu w kolumnach
  1. Wstawianie kolumn typu gazetowego
  2. Ustawienia parametrów kolumn

V. Wykorzystanie elementów graficznych w dokumencie:

 1. Tworzenie diagramów
 2. Wstawianie i modyfikowanie rysunków i obrazów
  1. Wstawianie obrazu z pliku
  2. Rysowanie i modyfikowanie kształtów
  3. Wstawianie obiektów Clipart
  4. Tworzenie i dostosowywanie obiektów WordArt
 3. Wstawianie i edycja wykresów
  1. Ustawienia wykresu
  2. Zmiana wyglądu wykresu
  3. Importowanie danych do wykresu
 4. Wstawienie pola tekstowego
 5. Położenie rysunku względem otaczającego tekstu
 6. Zaznaczanie elementów graficznych
 7. Przenoszenie i obracanie obiektów
 8. Zmiana rozmiaru wykresu, rysunku i obrazu
 9. Wstawianie podpisów elementów graficznych
 10. Usuwanie grafiki

VI. Ustawienia i wydruk dokumentu:

 1. Zmiana wyglądu dokumentu
  1. Określenie wyglądu dokumentu przy pomocy szablonu
  2. Zmiana tła dokumentu
  3. Zmiana motywu dokumentu
 2. Ustawienia dokumentu
  1. Nagłówek i stopka
  2. Numeracja stron
  3. Data i godzina
  4. Wyświetlanie planu dokumentu
  5. Ustawienia strony
 3. Podział treści dokumentu
  1. Na poszczególne strony
  2. Na sekcje
 4. Drukowanie dokumentu
  1. Podgląd wydruku dokumentu
  2. Wydruk dokumentu
Powrót do góry