Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym - Microsoft Office Excel

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest pokazanie możliwości wykorzystania programu Microsoft Excel na przykładach z życia wziętych. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności sprawnego poruszania się w środowisku programu Microsoft Excel, oraz wykorzystywania bogactwa opcji do wprowadzania, edycji i przetwarzania danych, gromadzonych w postaci plików arkusza kalkulacyjnego.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do osób które rozpoczynają pracę z programem Microsoft Excel, korzystają z programu w niewielkim stopniu, bądź chcą ugruntować posiadaną wiedzę na podstawie praktycznych przykładów. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, których stanowisko pracy wymaga tworzenia zbiorów danych liczbowych, ich analizy i wyciągania logicznych wniosków.

 Po zrealizowanym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:

 1. Poruszać się w środowisku arkusza kalkulacyjnego i wskazać jego zastosowania,
 2. Zapisywać, zamykać i otwierać pliki,
 3. Wprowadzać dane do komórek arkusza stosując wygodne tryby klawiatury, metody przeciągania oraz adresowanie względne i bezwzględne,
 4. Poprawić wygląd i czytelność arkuszy poprzez zastosowanie formatowania bezpośredniego
  i warunkowego,
 5. Zastosować najlepszy rodzaj wykresu do specyficznego zakresu danych,
 6. Tworzyć i usuwać arkusze,
 7. Szybko znaleźć niezbędne informację poprzez użycie filtrowania, sortowania oraz innych narzędzi bazodanowych.

Program szkolenia:

I. Podstawy pracy z arkuszem:

 1. Definicja arkusza kalkulacyjnego na przykładzie MS Excel
 2. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego
  1. Złożone obliczenia
  2. Prezentacja wykresów
  3. Bazy danych
  4. Analiza danych
  5. Podstawa do nowych w pełni funkcjonalnych aplikacji
 3. Środowisko pracy programu i nawigacja w nim
 4. Pierwsze kroki:
  1. Uruchomienie programu
  2. Tworzenie nowego skoroszytu
  3. Zapisywanie pliku
  4. Zamykanie aplikacji

II. Tworzenie zawartości:

 1. Wprowadzanie i edycja zawartości komórki
  1. Wprowadzanie danych do komórki
  2. Zaznaczenie komórek
  3. Tryby pracy klawiatury
  4. Wprowadzenie danych do wielu komórek
  5. Polecenie Wklej specjalne…
  6. Autouzupełnienie
  7. Wypełnianie serią
  8. Nadawanie nazw zakresom danych
  9. Usuwanie danych
  10. Wyszukiwanie danych
  11. Wstawienie i dostosowanie grafiki
 2. Adresowanie względne i bezwzględne komórek
 3. Podstawowe funkcje
 4. Podstawowe opcje programu
 5. Dostosowywanie wyglądu okna programu
 6. Wstawianie i edycja komentarzy
 7. Cofanie zmian

III. Formatowanie:

 1. Formatowanie komórki
  1. Liczby
  2. Wyrównanie
  3. Czcionka
  4. Obramowanie
  5. Desenie
 2. Formatowanie wierszy i kolumn
 3. Formatowanie arkusza
 4. Autoformatowanie
 5. Style
 6. Kopiowanie formatów
 7. Wstęp do formatowania warunkowego

IV. Wykresy:

 1. Zastosowanie wykresów
  1. Podstawowe typy wykresów
  2. Niestandardowe typy wykresów
  3. Łączenie typów wykresów
 2. Formatowanie wykresów
  1. Formatowanie wykresów
  2. Serie danych
  3. Etykiety
  4. Skala wykresu
  5. Dostosowywanie wykresów
  6. Dodawanie linii trendu
 3. Wykres na podstawie kilku tabel
 4. Zastosowanie diagramów
  1. Typy diagramów
  2. Wstawianie i edycja diagramu

V. Praca z arkuszem:

 1. Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu
 2. Wstawianie i usuwanie Arkuszy i Wykresów
 3. Wstawianie i usuwanie komórek
 4. Ukrywanie i pokazywanie kolumn i wierszy
 5. Łączenie komórek
 6. Przenoszenie komórek oraz arkuszy
 7. Wstawianie i modyfikacja łącz
 8. Przygotowanie i druk danych
 9. Zapisywanie plików używając odpowiednich formatów
 10. Organizowanie skoroszytów w foldery

VI. Podstawy baz danych:

 1. Pojęcie baza danych w Excelu
 2. Filtrowanie danych przy pomocy narzędzia Autofiltr
 3. Filtr zaawansowany
 4. Sortowanie danych
 5. Sumy pośrednie
 6. Grupowanie
Powrót do góry