Microsoft Excel jako narzędzie wspierające proces sprzedaży

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest zaprezentowanie narzędzi, które pozwolą na efektywne zarządzanie danymi w programie Microsoft Excel. W trakcie zajęć przedstawione zostaną praktyczne możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie wspomagania pracy sprzedawcy usług i produktów oraz analityka które pozwolą na szybkie i sprawne przygotowanie kalkulacji, prognoz i analiz.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie kierowane jest dla osób które posiadają doświadczenie w pracy z programem Microsoft Excel. Osoby pragnące ugruntować posiadaną wiedzę na podstawie praktycznych przykładów. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, których mają dostęp do danych sprzedażowych, a których stanowisko pracy wymaga tworzenia zbiorów danych, ich analizy i efektywnej prezentacji oraz wyciągania logicznych wniosków.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią m.in:

 1. Tworzyć kreatywne obliczenia, stosując wybrane funkcje logiczne, tekstowe, wyszukiwania oraz daty i czasu,
 2. Przygotować czytelne raporty wykorzystując analizę symulacji i narzędzia analityczne: menedżer scenariuszy, szukaj wyniku oraz Solver,
 3. Tworzyć graficzne prezentacje danych przy pomocy wykresów przestawnych, elementów dashboardów oraz formatowania i formatowania warunkowego (opartego na wartościach i na funkcjach),

Program szkolenia:

I. Bazy danych:

 1. Pojęcie baza danych w Excelu
 2. Sprawdzanie poprawności danych
 3. Filtrowanie danych przy pomocy narzędzia Autofiltr
 4. Filtr zaawansowany
 5. Sortowanie danych
 6. Grupowanie danych
 7. Sumy pośrednie
 8. Tabela przestawna
 9. Wykres tabeli przestawnej

II. Formuły i funkcje:

 1. Adresowanie względne i bezwzględne komórek
 2. Praktyczne przykłady funkcji
  1. Daty i czasu
  2. Logicznych
  3. Tekstowych
  4. Wyszukiwania i adresu
 3. Edycja funkcji
 4. Błędy
 5. Inspekcja formuł

III. Narzędzia analizy danych:

 1. Scenariusze
 2. Menedżer raportów
 3. Użycie zautomatyzowanych narzędzi analizy
  1. Szukaj wyniku…
  2. Solver
  3. Analiza danych…

IV. Formatowanie zaawansowane:

 1. Formatowanie warunkowe
 2. Niestandardowe formaty danych
 3. Formatowanie i dostosowanie grafiki
 4. Elementy dashboardów
Powrót do góry