Komunikacja w biznesie

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu poznania i rozwinięcia technik usprawniających umiejętności komunikowania się z różnymi klientami. Ponadto pozwala ono także poznać:

  1. Jaki jest Państwa osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  2. Jakie są tajniki mowy ciała;
  3. W jaki sposób rozwinąć umiejętność asertywnego komunikowania się;
  4. Jak stworzyć prawidłową relację z rozmówcą;
  5. Jak rozwinąć umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobami o różnym sposobie bycia i zachowania;
  6. W jaki sposób udoskonalić umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi na co dzień pracy.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

  1. Dla osób, które chciałyby doskonalić swoją komunikację w kontaktach biznesowych;
  2. Dla osób, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym i/lub wewnętrznym;
  3. Dla osób, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji.

Program szkolenia:

I. Profesjonalne nastawienie do budowania relacji z rozmówcą:

II. Różnice w sposobie porozumiewania się.

III. Celowość działań w procesie komunikacji.

IV. Identyfikacja typu osobowości rozmówcy.

V. Tajniki mowy ciała.

VI. Poznanie własnego potencjału.

VII. Zarządzanie słowem w kontaktach służbowych.

VIII. Aktywne słuchanie.

IX. Asertywnosć w komunikacji.

X. Przekonywanie i wpływanie w procesie komunikacji.

XI. Kierowanie rozmową za pomocą pytań.

Powrót do góry