Kobieta biznesu

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Szkolenie ma na celu przybliżenie zasady profesjonalnej autoprezentacji biznesowej, przekazania kluczowych wskazówek jak kreować swój indywidualny styl i wizerunek, by wywierać pozytywne wrażenie na wybranym otoczeniu Ponadto szkolenie ma na celu również zwrócenie uwagi ma:

  1. Świadomie wykorzystywanie mowy ciała.
  2. Podkreślenie swoich kobiecych atutów i maskowania ewentualnych niedoskonałości.
  3. Wypracowanie swojego indywidualny wizerunek i stylu w biznesie, co pozwoli na dalsze kreowanie własnego „JA”.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Dla wszystkich kobiet, które poszukują inspiracji, sprawdzonej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz skutecznych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania czasem, umiejętności łączenia wielu ról kobiecych.

Program szkolenia:

I. Szefowa w oczach pracowników – Jestem kobietą biznesu

II. Przełamywanie barier i ograniczeń oraz kreatywne wyznaczanie celów.

III. Kobieta jako szef doskonały - trening kompetencji osobistych.

IV. Kształtowanie umiejętności menadżerskich- rekrutowanie i zatrudnianie najlepszych pracowników.

V. Zarządzanie konfliktem wśród pracowników

VI. Efektywne zarządzanie emocjami w relacjach biznesowych.

VII. Adaptacja pracowników jako czynnik wpływający na sukces firmy.

VIII. Trening zachowań asertywnych.

IX. Metody autoprezentacji.

X. Tworzenie garderoby spójnej z temperamentem i osobowościom.

XI. Dobór garderoby adekwatnej do sytuacji.

XII. Mowa ciała w biznesie.

XIII. Zarządzanie czasem.

Powrót do góry