Identyfikacja zjawiska mobbingu oraz przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Szkolenie ma na celu uświadomienie czym jest mobbing i jak go rozpoznawać, wskazać na metody rozpoznawania oraz metod przeciwdziałania mobbingowi jak i wskazać na metody interwencji ze strony organizacji kiedy mobbing zaistnieje.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

 1. Kadrze zarządzającej i kierowniczej
 2. Pracownikom działów personalnych i HR
 3. Wszystkim zainteresowanym zagadnieniem mobbingu

Program szkolenia:

I. Cechy charakterystyczne mobbingu:

 1. Zjawisko mobbingu - charakterystyka
 2. Warunki sprzyjające pojawieniu się zjawiska w organizacji
  1. Zatrudnianie nowych pracowników
  2. Restrukturyzacje
  3. Oceny pracownicze
  4. Rywalizacja
 3. Straty organizacji wynikające z mobbingu – koszty zewnętrzne i wewnętrzne

II. Aspekty mobbingu:

 1. Ofiara i Mobber - sprzężenie zwrotne, czyli nieświadome wzmaganie mobbingu
  1. Cechy i zachowania sprawców oraz ofiar
  2. Doświadczanie sprawców i ofiar w zjawisku mobbingu
 2. Osobowości podatne i odporne na mobbing

III. Sposoby zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy:

 1. Sposób zarządzania w przeciwdziałaniu mobbingowi
  1. kultura organizacyjna i relacje w zespołach a zjawisko mobbingu
  2. edukacja przełożonych
 2. Zasady współpracy – w jaki sposób zmniejszyć ryzyko zjawisk mobbingu

IV. Działania w mobbingu:

 1. Pomoc osobie mobbingowanej - jak i kto powinien zareagować
 2. Regulacje prawne a mobbing
Powrót do góry