Filary efektywności osobistej

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Efektywność osobista to potężna siła, która napędza nasze życie w obranym przez nas kierunku. W podejmowanych działaniach ważny jest dla nas pożądany efekt. Mówiąc o efektywności osobistej mamy na myśli te wszystkie umiejętności, narzędzia, nawyki, wiedzę i przekonania, które dotyczą pojedynczych osób i wpływają na nasze życie. Budowanie satysfakcjonujących relacji z ludźmi i osobista zaradność w obliczu codziennych przeszkód to komponenty dojrzałej ścieżki życiowej, skierowanej w stronę samorealizacji. Celem szkolenia jest rozwój własnego potencjału osobistego i społecznego, poszerzenie umiejętności trafnego kierowania sobą oraz wypracowanie planu rozwoju w kierunku skutecznej realizacji swoich możliwości. 

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest dla każdego kto chce poznać narzędzia i sposoby podnoszenia własnej efektywności osobistej oraz zarządzania czasem.

Poznać korzyści wypływające z przyjęcia postawy otwartości na zmiany oraz zyskać większą świadomość i szansę skutecznego wprowadzenia zmian w życiu

Program szkolenia:

I. Dlaczego ciągle brakuje mi czasu?

 1. Efektywne zarządzanie sobą w życiu
 2. Zarządzanie czasem a wiara w siebie
 3. Postawa wobec trudności

II. Samoświadomość podstawą skutecznego działania:

 1. Jak odróżnić aktywność od efektywności?
 2. Filary poczucia własnej wartości
 3. Podróż w głąb własnej mądrości

III. Jak zarządzać zasobami by osiągnąć maksymalne rezultaty?

 1. Siła wewnętrznych zasobów
 2. Zarządzanie wizualne
 3. Przejąć kontrolę nad własnym życiem
 4. Zachować równowagę życiową

IV. Postawa asertywnej komunikacji a efektywność osobista:

 1. Co to znaczy asertywna komunikacja?
 2. Umiejętności asertywnego wyrażania swoich oczekiwań w realizacji celów i zadań
 3. Czym jest konflikt i jaki ma wpływ na naszą efektywność

V. Sztuka podejmowania decyzji:

 1. Jak poznać, że to dobra decyzja?
 2. Zmiana jutra czyli sztuka wyboru
 3. Myślenie pytaniami czyli kreowanie nowych wyzwań

VI. Rozpocznij swoją podróż przez życie:

 1. Sztuka stawiania celów w zmianach
 2. Utrwalanie dobrych nawyków
 3. Mały krok a duży skok
Powrót do góry