Analiza i wizualizacja danych

„Analiza i wizualizacja danych - zaawansowana praca z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel”

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest pokazanie zaawansowanych możliwości programu Microsoft Excel na przykładach z życia wziętych. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności analizy danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, poznają narzędzia bazodanowe i funkcje pozwalające na przetworzenie danych i skrócenie czasu wykonywanych na co dzień czynności.

Do kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest do osób które rozpoczynają pracę z programem Microsoft Excel, korzystają z programu w niewielkim stopniu, bądź chcą ugruntować posiadaną wiedzę na podstawie praktycznych przykładów. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, których stanowisko pracy wymaga tworzenia zbiorów danych ich analizy i wyciągania logicznych wniosków.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 1. Sprawnie pracować na dużych bazach danych poprzez wykorzystanie tabel przestawnych, list dynamicznych, możliwości filtrowania i sortowania,
 2. Dokonywać kreatywnych obliczeń, stosując wybrane funkcje logiczne, tekstowe, matematyczne, statystyczne, finansowe oraz bazodanowe,
 3. Przygotowywać czytelne raporty wykorzystując analizę symulacji i zaawansowane możliwości formatowania,
 4. Pracować jednocześnie na jednym skoroszycie z wieloma współpracownikami dzięki udostępnianiu i scalaniu plików,
 5. W wygodny sposób pobierać do Excela informację ze stron internetowych oraz zewnętrznych baz danych,
 6. Zautomatyzować proste czynności poprzez wykorzystanie podstawowych makropoleceń.

Program szkolenia:

I. Bazy danych:

 1. Pojęcie baza danych w Excelu
 2. Sprawdzanie poprawności danych
 3. Filtrowanie danych przy pomocy narzędzia Autofiltr
 4. Filtr zaawansowany
 5. Formularz bazy danych
 6. Sortowanie danych
 7. Grupowanie danych
 8. Sumy pośrednie
 9. Tabela przestawna
 10. Wykres tabeli przestawnej

II. Formuły i funkcje:

 1. Wstawianie i modyfikacja formuł
 2. Adresowanie względne i bezwzględne komórek
 3. Tablicowanie
 4. Podstawowe funkcje
 5. Wstawianie funkcji
 6. Użycie funkcji
  1. Statystycznych
  2. Daty i czasu
  3. Finansowych
  4. Logicznych
  5. Matematycznych
  6. Baz danych
  7. Tekstowych
  8. Wyszukiwania i adresu
 7. Edycja funkcji
 8. Błędy
 9. Inspekcja formuł

III. Narzędzia analizy danych:

 1. Scenariusze
 2. Menedżer raportów
 3. Użycie zautomatyzowanych narzędzi analizy
  1. Szukaj wyniku…
  2. Solver
  3. Analiza danych…

IV. Formatowanie zaawansowane:

 1. Formatowanie warunkowe
 2. Niestandardowe formaty danych
 3. Formatowanie i dostosowanie grafiki

V. Współpraca:

 1. Udostępnianie skoroszytu
 2. Śledzenie zmian
 3. Scalanie dokumentów
 4. Ochrona skoroszytU

VI. Wymiana danych:

 1. Tworzenie i edycja szablonów
 2. Import
  1. Obiektów
  2. Serii danych
 3. Eksport
  1. Obiektów
  2. Serii danych
 4. Łącza z innymi skoroszytami
 5. Konsolidacja danych
 6. Tworzenie obszaru roboczego

VII. Dostosowanie aplikacji:

 1. Rejestrowanie, edycja i uruchamianie makr
 2. Wstęp do Visual Basic for Applications
Powrót do góry