Zarządzanie zmianą

Dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu?

Zmiana jest jedyną stałą rzeczą w otaczającej nas rzeczywistości. Jednocześnie wprowadzenie zmiany w organizacji wiąże się z pokonywaniem oporu pracowników i wieloma innymi trudnościami. Szkolenie daje konkretną wiedzę na temat dynamiki procesu zmiany, a także pozwala rozwinąć umiejętności zarządzania zmianą w organizacji.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

 1. Dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli
 2. Dla specjalistów zajmujących się komunikacją i PR w firmie
 3. Dla talentów i osób, które wiążą swoją przyszłość ze stanowiskami kierowniczymi

Ramowy program:

I. Czym jest zmiana w organizacji?

 1. Czynniki wpływające na powodzenie procesu zmian.
 2. Zmiana – szansa, czy zagrożenie?
 3. Korzyści wynikające z procesu zmian – rozwój firmy, innowacje itd.

II. Etapy procesu zmiany:

 1. Szok
 2. Wycofywanie się
 3. Akceptacja
 4. Adaptacja

III. Style zarządzania w poszczególnych etapach zmiany.

IV. Style komunikacji w procesie zmiany:

 1. Rola efektywnej komunikacji w procesie zmiany.
 2. Czynniki wpływające na jakość komunikacji.

V. Sposoby reagowania na zmiany w organizacji:

 1. Przyczyny różnych reakcji na zmiany.
 2. Radzenie sobie z oporem w procesie zmiany.

VI. Trudne sytuacje w trakcie zarządzania zmianą:

 1. Kryzysy i konflikty.
 2. Ataki na lidera i próby destabilizacji zespołu.
 3. Agresja, strajki, rotacja.

VIII. Zasady angażowania pracowników w proces zmiany.

Powrót do góry