Zarządzanie przez cele

Dlaczego warto skorzystac z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom koncepcji zarządzania przez cele /MBO/, prezentacja kluczowych dla systemu techniki pracy nad celem, nabycie przez uczestników umiejętności skutecznego definiowania celów biznesowych, przekazanie i metody zarządzania przez cele, jako skutecznego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności posługiwania się i stosowania technik MBO w pracy menedżera – kaskadowania celów, tworzenia arkusza celów, pracy zespołowej nad celem strategicznym, pracy w ramach rynku celów, monitoringu realizacji celów, a przede wszystkim:

 1. poznanie podstaw teorii zarządzania
 2. nabycie umiejętności realizowania poszczególnych etapów zarządzania
 3. nauka wyznaczania i realizowania celów
 4. uświadomienie roli zaangażowania w program na wszystkich szczeblach zarządzania
 5. poznanie zasad wspólnego ustalania celów - zasada partycypacji
 6. powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi
 7. poznanie istoty precyzji formułowania celu
 8. uświadomienie autonomii realizacji planów
 9. zasady filozofii zarządzania przez cele

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

 1. Menadzerom wszystkich szczebli
 2. Osobom prowadzącym wlasną dzialalność gospodarczą
 3. Wszystkim pragnącym poznać skuteczne metody zarządzania
 4. Specjalistom

Program szkolenia:

I. Cel:

 1. Definicja
 2. Po co tworzy się cele w organizacji

II. Gra zespołowa.

III. Struktura tworzenia celów w organizacji:

 1. Misja/Wizja
 2. Analiza SWOT
 3. Cele strategiczne
 4. Cele taktyczne
 5. Cele operacyjne
  1. Działowe
  2. Indywidualne

IV. Sposoby definiowania celu:

 1. SMART/POWER
  1. Ćwiczenia indywidualne I ocena przez grupę

V. Gra zespołowa.

VI. Cele indywidualne a cele grupowe:

 1. Cele dla działu przy użyciu BBSC
  1. Omówienie BBSC
  2. Praca w grupach – tworzenie BBSC w oparciu o cele działowe
 2. Cele Indywidualne w oparciu o BBSC działowe – kaskada celów

VII. Wpływ zespołu na realizację celów:

 1. Etapy rozwoju zespołu
 2. Zrozumienie poszczególnych etapów rozwoju – praca zespołowa
  1. Jakie mocne strony ma zespół na poszczególnych etapach?
  2. Czego potrzebuje zespół podczas realizacji celu lub zadania na poszczególnych etapach?
  3. Jakie mogą być słabe strony zespołu i jego członków na poszczególnych etapach?
 3. Dostosowanie stylu kierowania do etapu rozwoju zespołowego oraz indywidualnego
 4. Rola managera na poszczególnych etapach rozwoju/realizacji celu

VIII. Realizacja celów działowych/indywidualnych:

 1. Przegląd – jak, kiedy (narzędzia)
 2. Akcje zapobiegawcze, (jakie, kiedy wdrażamy i jak)
 3. Akcje korekcyjne, (kiedy podejmujemy, w jaki sposób definiujemy)
 4. Ćwiczenia

IX. Praca z celami nierealnymi:

 1. Jak utrzymać motywację (strefa wpływu)
 2. Jak dążyć do realizacji celu?

X. PODSUMOWANIE.

Powrót do góry