Zarządzanie projektami

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania projektami. Szkolenie odpowiada na szereg pytań, takich jak:
Jak odnaleźć się w projekcie? Jak nim zarządzać? Jak prawidłowo przygotować dokumentację, kalkulować koszty, opracować harmonogram? Jak skutecznie przewodzić grupą projektową, a także jak być efektywnym członkiem zespołu projektowego? Jak poprowadzić projekt, aby zakończył się sukcesem?

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Efektywne zarządzanie projektami jest cechą niezwykle istotną na każdym stanowisku, dlatego też niniejsze szkolenia przeznaczone jest zarówno dla:

 1. managerów i członków zespołów projektowych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat zakresu oraz specyfiki prac w grupie projektowej, 
 2. kierowników projektów, chcących poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę,
 3. przyszłych kierowników projektu, chcących się "uzbroić" w niezbędną wiedzę (zarówno teoretyczną jak i praktyczną) przed rozpoczęciem swojego pierwszegosamodzielnego projektu

Program szkolenia:

I. Budowanie zespołu projektowego:

 1. Budowanie na wspólnej wizji
 2. Budowanie na dobrych relacjach wzajemnych
 3. Budowanie na otwartej komunikacji
 4. Budowanie przez twórcze rozwiązywanie konfliktu
 5. Budowanie na różnorodności

II. Prowadzenie zebrań:

 1. Dlaczego zebrania się nie udają?
 2. Po co organizować zebrania?
 3. Jak właściwie przygotować zebranie?
 4. Formy zebrań

III. Rozwiązywanie problemów:

 1. Definicja problemu
 2. Zbieranie informacji i analiza problemu
 3. Identyfikacja możliwych rozwiązań
 4. Etapy burzy mózgów
 5. Warianty burzy mózgów
 6. Wybór najlepszego rozwiązania

IV. Planowanie projektów:

 1. Definicja projektu
 2. Fazy projektu
  1. Konspektowanie
  2. Planowanie
  3. Wdrożenie
  4. Zamknięcie
 3. Prawidłowość formułowania celów
 4. Harmonogram działań
 5. Zarządzanie ryzykiem projektu

V. Delegowanie zadań:

 1. Zasady delegowania zadań
 2. Etapy delegowania zadań
 3. Rodzaje delegowania
 4. Model rozmowy delegacyjnej
Powrót do góry