Zarządzanie projektami – poziom podstawowy

Zarządzanie projektami – poziom podstawowy

 1. Czas trwania: 2 dni, 16h lekcyjnych + przerwy
 2. Liczba uczestników: do 15 osób
 3. Forma zajęć: wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, testy

Rozdziały:

Wprowadzenie do zarządzania projektami

 1. Istota i organizacja projektu
 2. Zakres projektu
 3. Harmonogram projektu
 4. Koszty projektu
 5. Zarządzanie ryzykiem
 6. Zespół projektowy
 7. Realizacja planu projektu
 8. Zakończenie projektu

Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik będzie potrafił:

 1. Dostrzec i zrozumieć różnice między projektem a procesem biznesowym
 2. Realizować projekt zgodnie uwzględnieni kluczowych procesów zarządzania projektami
 3. Optymalnie zaplanować projekt z uwzględnieniem ryzyka i interesariuszy projektu
 4. Przygotować strukturę podziału prac (WBS)
 5. Efektywnie zaplanować harmonogram projektu z uwzględnieniem zależności między poszczególnymi zadaniami
 6. Posługiwać się metodą ścieżki krytycznej
 7. Zbudować optymalny zespół projektowy
 8. Wykorzystać narzędzia doboru członków zespołu projektowego
 9. Wykorzystywać metody rozwiązywania problemów projektowych
 10. Reagować na ryzyka projektowe
 11. Monitorować przebieg projektu i zarządzać zmianami
 12. Korzystać z dokumentów projektowych
 13. Zamknąć formalnie projekt

Pełny zakres tematyczny:

Rozdział 1 – Wprowadzenie do zarządzania projektami

 1. Definicja projektu, procesu, zarządzania projektami
 2. Cechy charakterystyczne zarządzania projektami
 3. Procesowe podejście do zarządzania projektami

Rozdział 2 – Istota i organizacja projektu

 1. Główne przyczyny powoływania projektów
 2. Cykl życia projektu
 3. Ocena zasadności projektu
 4. Analiza interesariuszy projektu
 5. Budowa struktury organizacyjnej projektu

Rozdział 3 – Zakres projektu

 1. Produkty projektu, mapa produktów projektu
 2. Tworzenie wymagań projektowych
 3. Struktura podziału prac (WBS)

Rozdział 4 – Harmonogram projektu

 1. WBS a harmonogram projektu
 2. Budowanie harmonogramu projektu
 3. Określanie relacji między zadaniami
 4. Metoda ścieżki krytycznej

Rozdział 5 – Koszty projektu

 1. Estymacja kosztów projektu
 2. Przygotowywanie budżetu projektu
 3. Monitorowanie i kontrola kosztów

Rozdział 6 – Zarządzanie ryzykiem

 1. Metody identyfikacja i analizy ryzyka
 2. Planowanie systemu zarządzania ryzykiem
 3. Strategie reakcji na ryzyko

Rozdział 7 – Zespół projektowy

 1. Umiejętne budowanie zespołu projektowego
 2. Zarządzanie zespołem projektowym
 3. Sposoby motywowania zespołu projektowego

Rozdział 8 – Realizacja planu projektu

 1. Odpowiedzialność za realizację projektu
 2. Metody śledzenia postępów prac
 3. Kontrola efektywności przedsięwzięcia
 4. System raportowania projektu

Rozdział 9 – Zakończenie projektu

 1. Rozliczenie i zamknięcie projektu
 2. Ocena przebiegu realizacji projektu
 3. Wnioski
Powrót do góry