Szkolenie zarządzanie czasem

Warsztaty efektywnego zarządzania czasem z elementami radzenia sobie z konfliktami

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Niniejsze szkolenie ma na celu przede wszystkim pokazanie jak w sposób efektywny zarządzać swoim czasem oraz wyposaży uczestników w praktyczną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Ponadto ma na celu m.in.:

 1. Nabycie umiejętności zarządzania czasem w pracy
 2. Podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizacji czasu pracy
 3. Poznanie mechanizmów i natury sporów
 4. Nabycie umiejętności identyfikacji źródeł konfliktu.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Każdemu kto chce nauczyć się w sposób efektywny i uporządkowany zarządzać swoim czasem oraz poznać meandry radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Program szkolenia:

I. Konflikty i inne negatywne zjawiska w miejscu pracy:

 1. Przyczyny konfliktu
 2. Konflikt a kultura organizacyjna
 3. Indywidualizm – kolektywizm
 4. Stosunek do władzy
 5. Męskie – kobiece metody działania
 6. Skłonność do unikania niepewności
 7. Ćwiczenie: TEST – nie bój się konfliktu.

II. Mobbing w miejscu pracy:

 1. Pojęcie mobbingu
 2. Podmioty mobbingu
 3. Rodzaje mobbingu
 4. Metody przeciwdziałania mobbingowi
 5. Mobbing a dyskryminacja
 6. Ćwiczenie: Rozpoznawanie mobbingu w miejscu pracy

III. Zarządzanie czasem czyli sprawne planowanie działań:

 1. Dzielenie zadań według zasady Eisenhowera
 2. Ustalanie priorytetów według zasady Pareto
 3. Jak lepiej gospodarować czasem
 4. Korzyści z lepszego zarządzania czasem
 5. Siedem kroków do skutecznego zarządzania sobą w czasie
 6. Złodzieje czasu
 7. Ćwiczenie 1: Jak pożytkujesz swój czas w pracy
 8. Ćwiczenie 2: Wyznaczanie celów

IV. Złote zasady zarządzania czasem:

 1. Ustalenie celu
 2. Planowanie
 3. Podejmowanie decyzji
 4. Realizacja i organizacja
 5. Kontrola
 6. Delegowanie zadań
 7. Uwarunkowania psychofizyczne
 8. Ćwiczenie 1: Opracuj plan
 9. Ćwiczenie 2: Ile czasu na co przeznaczasz

V. Delegowanie zadań:

 1. Korzyści z delegowania zadań
 2. Przyczyny niedelegowania zadań
 3. Poziomy delegowania zadań
 4. Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
 5. Tworzenie harmonogramu zadań
Powrót do góry