Profesjonalny sekretariat

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Szkolenie ma na celu udoskonalenie umiejętności, które powinna posiadać profesjonalna sekretarka/asystentka. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować rzetelnie, dostarczając "usług" wysokiej jakości, jak być osobą otwartą i komunikatywną nawet w sytuacjach trudnych czy konfliktowych, jak zachowywać zrównoważenie emocjonalne niezbędne przy wybuchowym temperamencie przełożonego lub interesanta. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę pozwalającą na jej bezpośrednie i efektywne zastosowanie w pracy zawodowej.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest dla sekretarek, asystentek oraz pracowników, którzy w pracy zawodowej pomagają swoim przełożonym w sprawach administracyjnych, w organizowaniu korespondencji, w sporządzaniu notatek, są odpowiedzialni za umawianie spotkań, opiekę nad gośćmi, pośredniczą w kontaktach między kierownictwem i personelem oraz interesantami, nadzorują także zgodnie z ustalonym harmonogramem przebieg dnia pracy a także zajmują się innymi czynnościami pomocniczymi.

Program szkolenia:

I. Sekretariat jako centrum informacji w firmie:

 1. Po co sekretariat?
 2. Ideał sekretarki – asystentki
 3. Profesjonalizm sekretarki
 4. Zakres obowiązków Sekretariatu

II. Czynności kancelaryjne w sekretariacie:

 1. Organizacja obiegu pism
 2. Metody przechowywania dokumentów
 3. Nowoczesne środki dokumentacji
 4. Fazy obiegu pism

III. Minimum na temat korespondencji:

 1. Pisma zatytułowane
 2. Pisma zaadresowane
 3. Pisma mieszane
 4. Pisma handlowe

IV. Zarządzanie czasem w sekretariacie:

 1. Szefowie i Asystenci
 2. Współpracownicy i interesanci
 3. Rozmowy telefoniczne
 4. Delegacje służbowe
 5. Public Relations

V. Odprawy, narady i konferencje:

 1. Zapraszanie
 2. Goście w firmie
 3. Sekretarka i marketing
 4. Prezentacje

VI. Nowoczesne technologie w biurze:

 1. Microsoft Office w Sekretariacie (Word, Excel, PowerPoint, Access
 2. Poczta elektroniczna
 3. Internet
 4. Sieć firmowa czyli Intranet
 5. Systemy wspomagające zarządzanie czasem
Powrót do góry