Szkolenie ochrona danych osobowych (RODO)

Dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu?

Niniejsze szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, wskazania sposobów jej wprowadzenia, utrzymania i ciągłego udoskonalania oraz zapoznania uczestników z najnowszymi zmianami nowelizacyjnymi obowiązującymi od maja 2018 r., a ponadto udział w szkoleniu ma za zadanie:

 1. Ułatwienie wdrożenia zasad ochrony danych osobowych w organizacji.
 2. Zaznajomienie z zasadami ochrony danych osobowych i ich przetwarzaniem według RODO (Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 3. Zapoznanie z dokumentami koniecznymi do wdrożenia w organizacji w ramach polityki ochrony danych osobowych.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

 1. Kadrze zarządzającej i kierowniczej.
 2. Pracownikom działów Kadr i Płac, HR.
 3. Osobom przygotowującym się lub pełniącym funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych.

Program szkolenia:

I. Źródła zagrożeń dla zasobów danych osobowych:

II. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Rozporządzenie PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. - omówienie

III. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych:

 1. Dane osobowe
 2. Osoba Upoważniona do przetwarzania danych osobowych
 3. Odbiorca danych
 4. Przetwarzanie danych
 5. Administrator Danych Osobowych
 6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 8. Usuwanie danych osobowych
 9. Pseudonimizacja i anonimizacja.
 10. Profilowanie danych.

IV. Główne obowiązki instytucji jako administratora danych osobowych:

 1. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych.
 2. Zglaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.
 3. Ocena skutków ochrony danych osobowych.
 4. Szacowanie ryzyka.

V. Zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Legalność przetwarzania danych osobowych
 2. Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarzamy
 3. Szczególne rygory przetwarzania danych „wrażliwych”
 4. Szczególna staranność przetwarzania danych
 5. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom
 6. Zapewnienie możliwości spełniania uprawnień osobie której dane dotyczą
 7. Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego
 8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrznej - outsorcing.

VI. Metody i formy zabezpieczania danych osobowych:

 1. Definicja bezpieczeństwa informacji
 2. Obowiązki Administratora Danych Osobowych
 3. Wymogi formalne i organizacyjne
 4. Wymogi techniczne

VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych:

 1. Kodeks Karny
 2. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 3. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 4. Kodeks Pracy
 5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

VIII. Nadzór nad ochroną danych osobowych:

 1. Urząd Ochrony Danych Osobowych
 2. Najważniejsze zadania Urzędu
 3. Prawa Urzędu
 4. Tryb procedury kontrolnej
Powrót do góry