Event Manager - organizator imprez

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia event manager - organizator imprez jest rozwijanie kompetencji i dostarczenie kompleksowych umiejętności organizacji imprez, eventów i przyjęć, zarówno rodzinnych, jak i firmowych, biznesowych, PR-owych, a nawet dyplomatycznych. Wyposażenie uczestników w zestaw najważniejszych narzędzi skutecznego organizowania, planowania, zarządzania oraz koordynowania wydarzeń eventowych. To szkolenie to praktyczny warsztat pracy przy organizacji imprez - od poszukiwania klientów, poprzez ich pozyskanie i stworzenie oferty, do rozliczenia efektów realizowanej imprezy. Szkolenie łączy praktyczną wiedzę z wiedzą na temat psychologii imprez i psychologii procesów grupowych.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się organizacją imprez firmowych, spotkań, wyjazdów integracyjnych, szkoleń, konferencji biznesowych i innych.

Program szkolenia:

I. Kim jest event manager?

 1. Ja jako event manager
 2. Jakie cechy powinien posiadać idealny event manager?
 3. Cechy charakteru i predyspozycje do pracy event managera
 4. Zakres obowiązków event managera

II. Oczekiwania klientów w stosunku do event managerów.

III. Rodzaje i cele eventów.

IV. Analiza rynku – narzędzia.

V. Przygotowanie oferty eventowej.

VI. Analiza atrakcyjności oferty eventowej:

 1. Planowanie ogólne
 2. Planowanie eventu
 3. Harmonogram pracy
 4. Harmonogram eventu

VII. Etapy realizacji:

 1. Elementy składowe wydarzenia eventowego
 2. Sytuacje kryzysowe w pracy event managera
 3. Planowanie biznesowe
 4. Zespół projektu eventowego
 5. Przygotowania budżetu i zarządzanie finansami
 6. Program wydarzenia eventowego
 7. Rola komunikacji i marketingu
 8. Realizacja wydarzenia eventowego
 9. Ewaluacja wydarzenia eventowego

VIII. Asertywność w praktyce i teorii:

 1. Prawa asertywności
 2. Asertywność w biznesie
 3. Asertywność a konflikt interesów

IX. Błędy w pracy event managera, jak ich unikać?

X. Typologia klientów

Powrót do góry