Blog

Serdecznie witamy na Blogu „bez owijania”, który jest miejscem powstawania opinii trenerów naszej firmy
oraz Państwa (naszych Klientów).

Będziemy zamieszczać tu informacje, z którymi chcemy się z Państwem dzielić w zakresie tematów z których szkolimy, a które są z naszego punktu widzenia warte uwagi, a więc spektrum będzie bardzo szerokie.

Zachęcamy również Państwa do dzielenia się z nami, Waszymi opiniami w poruszanych kwestiach, oraz do pisania swoich krótkich felietonów i przesyłanie ich na adres: blog@bezowijania.com

Najciekawsze felietony będą publikowane!

Wymogi informatyczne RODO

Wymogi informatyczne RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych wchodzi w życie już 28 maja 2018 roku. O tym, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od tej daty wiadomo było już od dawna. Wciąż jedna

Jak wykazać spełnienie zasady rozliczalności RODO

Jak wykazać spełnienie zasady rozliczalności RODO

Od 25 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Tego dnia zacznie obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w skrócie nazywane RODO. Jakie zmiany wiążą

Certyfikacja w ramach RODO

Certyfikacja w ramach RODO

Już od kilku lat obowiązuje w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych. 25 maja 2018 roku wchodzi jednak w życie nowe, unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wszystkie firmy, które

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje w Polsce od 29 sierpnia 1997 roku. Reguluje ona zarówno prawa osób, których dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane,

Czy jesteś gotowy na RODO?

Czy jesteś gotowy na RODO?

Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje już od kilku lat. Ale 25 maja 2018 roku wchodzą w życie pewne zmiany. Nowy akt prawny – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – został uc

Jak skutecznie delegować zadania

Jak skutecznie delegować zadania

Delegowania zadań to częstym problem właścicieli małych firm lub menedżerów zatrudnionych w średniej wielkości i dużych firmach. Od tego, czy zadania zostaną właściwie podzielone między poszcze

Zarządzanie zmianą w organizacji

Zarządzanie zmianą w organizacji

Przez cały czas istnienia organizacji zachodzą w niej pewne zmiany. Mogą one dotyczyć jedynie jej części, ale mogą także dotyczyć jej całości. Bez zmian nie jest możliwe poprawne funkcjonowanie żadnej

Kilka słów o nowym partnerze naszej firmy

Kilka słów o nowym partnerze naszej firmy

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że nasza firma nawiązała współpracę z firmą Booking Solutions! Kim jest nasz nowy partner? To firma specjalizująca się w marketingu hotelowym. Tamtejsi specja

Ograniczenia stosowania RODO dla MŚP

Ograniczenia stosowania RODO dla MŚP

Resort Cyfryzacji uspokaja, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą musiały realizować prawa osób, których dane dotyczą, wynikające z RODO i o nich informować. A ograniczenie stoso

Napisz do nas

Powrót do góry