15 maja 2021 r. - 3 lata obowiązywania RODO

15 maja 2021 r. - 3 lata obowiązywania RODO

W dniu dzisiejszym obchodzimy 3 lata obowiązywania w Polsce przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO.

Wiele instytucji i firm w Polsce dostosowało swoje regulacje do tych wymagań, jednak wciąż wiele z nich nawet nie zaczęło działań zmierzajacych ku temu aby chronić dane osobowe.

W tym dniu warto zwrócić uwagę, iż:

  1. System bezpieczeństwa danych osobowych musi być integralną częścią kultury organizacji.
  2. Każdy kto pracuje z danymi osobowymi jest odpowiedzialny za ochronę tych danych – na każdym szczeblu organizacji.
  3. Kluczowa w systemie ochrony danych osobowych jest komunikacja pomiędzy pracownikami.
  4. Wdrożenie RODO to nie tylko praca Inspektora ochrony danych, prawnika, informatyka czy koordynatora danych osobowych. To przede wszystkim praca osób przetwarzających dane osobowe.
  5. System bezpieczeństwa danych osobowych działa w Cyklu Deminga. Tak naprawdę proces doskonalenia systemu nigdy się nie kończy.  Zmienia się bowiem organizacja i zmienia się jej otoczenie.

Jeśli jeszcze nie podjeliście Państwo działań aby wprowadzić w życie przepisy RODO, na pewno czas to zmienić i zasilić grono tych którzy z RODO są zaprzyjaźnieni od dawna.

Monika Zygmunt - Jakuć (Inspektor ochrony Danyc)

 

Podziel się

Napisz do nas

Powrót do góry