Legislative acts

The following lists major of legislation legislative acts governing the GDPR:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.03.2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika UODO
  3. Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych
  4. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO
  5. Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zw. z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  6. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Ask for details

public.common.backtop