Wdrożenia systemowe zarządzania projektami

Wdrożenia systemowe zarządzania projektami

I. Wybór narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami dla organizacji z uwzględnieniem dojrzałości projektowej i procesów danej jednostki - i ze strony synergii.

Proponujemy wdrożenia, doradztwo z wdrożenia ­­systemów wspomagających zarządzania projektami w organizacji. Narzędzia IT umożliwiają tworzenie harmonogramów zadań, zarządzanie zasobami, śledzenie bieżących postępów prac, generowanie przejrzystych raportów oraz wykonywanie wiele innych czynności związanych z prowadzeniem projektów. Wielość dostępnych rozwiązań pozwala na wybór konkretnego systemu i dalsze jego dostosowanie dla każdego odbiorcy - począwszy od małych zespołów projektowych po organizacje realizujące dziesiątki projektów jednocześnie. Wśród pozostałych kryteriów rozróżniających proponowane prze nas narzędzia są kategorie takie jak rodzaj licencji, możliwości dostęp do systemu czy koszty wdrożenia.

Korzyści dla klienta:

 1. Usprawnione harmonogramowanie i budżetowanie projektów
 2. Kontrolowanie przebiegu i postępu prac projektowych
 3. Zautomatyzowane raportowanie
 4. Automatyczne tworzenie bazy wiedzy na podstawie realizowanych projektów
 5. Przystosowywanie wybranych programów do indywidualnych potrzeb klientów
 6. Możliwość zdalnego dostępu do wybranych aplikacji i biblioteki dokumentów
 7. Standaryzacja pracy projektowej w przedsiębiorstwie
 8. W przypadku niektórych rozwiązań – brak kosztów licencji oprogramowania

II. Tworzenie struktur i zakresu kompetencyjnego biura wspomagającego zarządzanie projektami (PMO) - ze strony synergii.

Biuro zarządzania portfelem projektów - PMO (Project Management Office) pełni szereg funkcji i odpowiedzialne jest za doskonalenie organizacji w zarządzaniu projektami, administrowanie portfelem projektów, koordynowanie zasobów projektowych, wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie zarządzania projektami. Nasi eksperci wspierają swoich klientów w tworzeniu struktury PMO, doborze zespołu, zapewnieniu jego członkom niezbędnych kompetencji oraz budowie systemu zarządzania portfelem projektów.

Korzyści dla klienta:

 1. Wzmocnienie merytorycznie kierowników projektów
 2. Zarządzanie portfelem projektów zgodnie ze strategicznymi priorytetami przedsiębiorstwa
 3. Skoordynowana polityka zarządzania zasobami projektowymi
 4. Zebrane i przeanalizowane dane na temat wykorzystania zasobów
 5. Zgromadzone informacje historyczne dotyczące projektów, służące kolejnym przedsięwzięciom

III. Dobór metodyki zarządzania projektami - i ze strony synergii.

Przez metodykę zarządzania projektami rozumiemy zestaw procesów i metod opisujących, w jaki sposób zarządzać projektem od pojawienia się pomysłu, poprzez inicjowanie projektu, planowanie, realizację, kontrolę, aż po jego zamknięcie. Punktem wyjścia do stworzenia metodyki są sugestie zawarte w raporcie z oceny dojrzałości projektowej firmy. Przy budowaniu metodyki zarządzania projektami kierujemy się przede wszystkim potrzebami klienta. Bierzemy pod uwagę cele strategiczne firmy, funkcjonujące już w ramach organizacji procesy i narzędzia oraz najlepsze międzynarodowe praktyki zarządzania projektami.

Korzyści dla klienta:

 1. Metodyka zarządzania projektami dostosowana do specyfiki i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 2. Gotowe i niezbędne metody i narzędzia zarządzania projektami dostosowane do specyfiki i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 3. Realizacja projektów sprawniejsza pod względem szybkości
 4. Dzięki określonej standaryzacji możliwość porównywania projektów oraz ułatwiona kontrola projektów

Zapytaj o szczegóły

Powrót do góry