Tworzenie prezentacji multimedialnych, przy użyciu programu Microsoft PowerPoint

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest pokazanie możliwości wykorzystania programu Microsoft PowerPoint do prezentowania informacji przed innymi. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności projektowania slajdów i całych prezentacji, tak, aby uwypuklić i przekazać najważniejsze treści w ciekawej i pobudzającej do refleksji formie.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest Pracownikom, którzy pracują, bądź chcieliby pracować w środowisku programu Microsoft PowerPoint, a których stanowisko pracy wymaga agregowania i prezentowania informacji przed innymi, bądź przygotowywania materiałów do prezentacji.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy potrafią:

 1. Sprawnie poruszać się w środowisku programu Microsoft Office PowerPoint, otwieranie, zapisywanie i zamykanie plików,
 2. dobierać sposób prezentowania informacji na ekranie, do przekazywanej treści i informacji,
 3. wstawiać i modyfikować elementy graficzne w prezentacji,
 4. wykorzystać zbudowane schematy przechodzenia pomiędzy slajdami,

Program szkolenia:

I. Podstawy pracy z aplikacją:

 1. Wprowadzenie do programu PowerPoint
  1. Otwieranie, oglądanie i zapisywanie prezentacji
  2. Interfejs programu
 2. Nowa prezentacja – jak zacząć?
  1. Tworzenie nowej pustej prezentacji
  2. Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu
  3. Tworzenie prezentacji na podstawie kreatora zawartości
  4. Tworzenie albumu fotograficznego
 3. Tworzenie slajdów i modyfikacja slajdów
  1. Slajdy na podstawie gotowych układów
  2. Slajdy z innej prezentacji
  3. Notatki prowadzącego – jak zapamiętać więcej
 4. Zapisywanie prezentacji przy pomocy hasła

II. Praca z tekstem:

 1. Wstawianie i edycja tekstu
 2. Formatowanie czcionki i akapitu
 3. Tabulatory
 4. Sprawdzanie pisowni
 5. Tworzenie konspektu
 6. Wstawianie konspektu z programu Microsoft Word
 7. Tezaurus

III. Szablony projektów:

 1. Dlaczego warto stosować szablony projektu?
 2. Zastosowanie szablonu projektu
 3. Modyfikacja szablonu
  1. Szablon a wzorzec slajdów
  2. Tworzenie i modyfikowanie istniejących schematów kolorów
  3. Niestandardowe Tło
 4. Tworzenie własnego szablonu prezentacji
 5. Dodawanie nowej prezentacji do kreatora zawartości

IV. Wykorzystanie grafiki w prezentacji:

 1. Korzystanie z autokształtów
  1. Wstawianie autokształtów
  2. Modyfikowanie i łączenie autokształtów
  3. Wyrównanie i rozmieszczenie kształtów na prezentacji
  4. Grupowanie i zmiana kolejności kształtów
  5. Przyciski akcji
 2. Clipart – czyli grafika bez straty jakości
  1. Wstawianie clipartów
  2. Modyfikowanie clipartów
  3. Organizacja klipów
 3. WordArt
 4. Grafika Rastrowa

V. Tabele, wykresy i diagramy:

 1. Wstawianie i formatowanie wykresu
  1. Wykres wewnętrzny
  2. Wykres zewnętrzny
 2. Wstawianie i formatowanie diagramów
 3. Praca z tabelami
  1. Wewnętrznymi
  2. Zewnętrznymi
 4. Grafika SmartArt

VI. Multimedialny charakter prezentacji - dźwięki i animacje:

 1. Animacja niestandardowa
 2. Animacja slajdów
 3. Schemat animacji
 4. Dodawanie dźwięków do prezentacji
 5. Narracja w prezentacji

VII. Drukowanie prezentacji i wymiana danych:

 1. Podgląd i ustawienia wydruku
 2. Notatki
 3. Nagłówek i stopka
 4. Eksport prezentacji do Worda
 5. Slajd podsumowania
 6. Hiperłącza
 7. Zapisywanie prezentacji jako strony sieci Web
 8. Zapisywanie prezentacji w formacie PDF z wykorzystaniem narzędzi OpenSource

VIII. Przygotowanie prezentacji do pokazu:

 1. Polecenie przygotuj pokaz
 2. Pokazy niestandardowe
 3. Widok prezentera
 4. Zbiór praktycznych wskazówek dotyczących pokazu
 5. Określanie czasu trwania prezentacji
 6. Ukrywanie slajdu

IX. Wystąpienia a prezentacja:

 1. Jak
 2. Przygotowanie wystąpienia
  1. Określenie celu prezentacji
  2. Dobór formy do treści
 3. Zasada 4 P
  1. Planuj
  2. Przygotuj
  3. Próbuj
  4. Prezentuj
 4. Jak prowadzić wystąpienie?
Powrót do góry