Oceny pracownicze

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Szkolenie niniejsze ma na celu przekazanie kompletnej wiedzy z zakresu przeprowadzania ocen pracowniczych opartych na feedbacku oraz technikach coachingowych. Skupia się przede wszystkim na:

 1. Zrozumieniu zasad oraz idei rozmowy oceniającej.
 2. Zapoznaniu się z działaniem narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia rozmów oceniających
  z pracownikami.
 3. Poznaniu metod doboru odpowiednich metod oceny do typów osobowościowych pracowników.
 4. Praktycznym treningu z prowadzenia oceny pracowniczej, symulacje rozmowy oceniającej.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

 1. Kadrze zarządzającej i kierowniczej.
 2. Pracownikom przygotowującym się lub realizujący wdrażanie ocen pracowniczych.
 3. Pracownikom działu HR

Program szkolenia:

I. Cele i korzyści stawiane z oceny okresowej:

 1. Istota ocen pracowniczych
 2. Cele/umiejętności prowadzącego rozmowę roczną
 3. Funkcje rozmowy rocznej
 4. Miejsce oceny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

II. Arkusz oceny pracowniczej:

 1. Obszary kluczowe
 2. Kryteria oceny ilościowe i jakościowe a kryteria rozwojowe

III. Przygotowanie do rozmowy oceniającej:

 1. Przygotowanie Przełożonego
 2. Przygotowanie Pracownika
 3. Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika
 4. Obszar i kryteria oceny
 5. Prawa ocenianego i oceniającego
 6. Przyjmowanie oceny przez Pracownika
 7. Wcześniejsze ustalenie terminu rozmowy
 8. Wybór miejsca spotkania

IV Samoocena pracownika:

 1. Jak przygotować Pracownika do samooceny

V. Przebieg rozmowy oceniającej:

 1. Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.
 2. Etapy rozmowy.
 3. Przekazanie celu spotkania
 4. Ustalenie przebiegu spotkania
 5. Ustalenie zasad komunikacji
 6. Okoliczności łagodzące
 7. Sposoby prowadzenia i zamykania dyskusji
 8. Radzenie sobie z obiekcjami pracownika i różnica zdań

VI. Informacja zwrotna w ocenie pracowniczej:

 1. Zasady udzielania informacji zwrotnej
 2. Kanapka Informacyjna
 3. Pochwała/Negatywna ocena
 4. Komunikat „ja”
 5. FUO

VII. Najczęściej popełniane błędy w ocenie:

 1. Efekt atrakcyjności
 2. Efekt pierwszeństwa i końca
 3. Szukanie cech podobnych
 4. Błąd protekcji
 5. Szukanie potwierdzenia
 6. Efekt aureoli
 7. Wpływ stereotypu
 8. Błąd tendencji centralnej
Powrót do góry