Marcin Józefiak

Marcin Józefiak

Radca Prawny, Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2009 oraz 2012 do chwili obecnej. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2009-2010. Pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu w latach 2005-2006, trener VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Prowadzący szkolenia dla aplikantów i urzędników z zakresu prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, gospodarki przestrzennej oraz użytkowania wieczystego.

Powrót do góry