Budżet zadaniowy w sektorze publicznym

Dlaczego warto uczestniczyć tym szkoleniu?

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki posługiwania się budżetem zadaniowym oraz zrozumienie mechanizmów jego tworzenia oraz gwarantuje pozyskanie wiedzy o istocie budżetowania zadaniowego w świetle regulacji obowiązującej w Polsce.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Pracownikom administracji publicznej wyższego i średniego szczebla, zarówno z komórek finansowych, audytu i kontroli wewnętrznej jak i komórek merytorycznych.

Program szkolenia:

I. Planowanie strategiczne w procesie budżetowania:

 1. Strategie wdrożenia oraz zakres wykorzystywania budżetu zadaniowego
 2. Zalety i wady budżetu zadaniowego
 3. Planowanie wieloletnie i zarządzanie strategiczne jako instrumenty wzmacniające budżetowanie zadaniowe

II. Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków:

 1. Formułowanie zadań i celów w budżecie zadaniowym
 2. Zasady wyznaczania celów
 3. Kaskadowanie celów
 4. Cele stawiane przez organizacje biznesowe a instytucje sektora publicznego

III. Mierniki jako element niezbędny w ramach budżetu zadaniowego:

 1. Rodzaje mierników
 2. Instrument poziomu mierników
 3. Sposoby klasyfikacji mierników
 4. Częste błędy przy tworzeniu mierników – dobre i złe praktyki

IV. Miejsce i rola zarządzania ryzykiem w budżecie zadaniowym:

 1. Rodzaje ryzyk
 2. Identyfikacja ryzyka
 3. Analiza ryzyka
 4. Hierarchizacja ryzyka
 5. Reakcja na ryzyko

V. Przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników do pracy w ramach budżetu zadaniowego:

 1. Myślenie zadaniowe i planowanie podporządkowania rezultatom
 2. Określenie obszarów odpowiedzialności
 3. Rola kierownika w realizacji systemu zarządzania przez cele
 4. Rola pracownika w realizacji systemu zarządzania przez cele
Powrót do góry